Làm cách nào để flash chương trình cơ sở cho hộp TV Unblock?
By EVPADPro | 18 August 2023 | 0 Comments

Làm cách nào để flash chương trình cơ sở cho hộp TV Unblock?

Một số người dùng hộp TV UnblockTech đến gặp chúng tôi và hỏi chúng tôi cách flash chương trình cơ sở cho hộp TV UnblockTech của họ. Nếu bạn đang gặp vấn đề tương tự, đây sẽ là một bài viết rất hữu ích cho bạn. Chúng tôi sẽ giải thích nó từng bước.

Hướng dẫn cập nhật hộp

Bước đầu tiên. Quá trình đốt cháy.

Vui lòng chuẩn bị 1 thẻ Micro SD (thẻ SD phải là thẻ Micro SD, trước đây gọi là thẻ Trans-flash, với bộ nhớ tối thiểu là 4G)
và một đầu đọc thẻ, quá trình ghi đĩa được yêu cầu trên máy tính.

1, Mở '全志卡刷工具 PhoenixCard_V310_20130618'>nhấp vào 'phoenix card.exe'

2, Sau khi mở chương trình, vui lòng làm theo các bước sau để ghi thẻ SD. Các bước chi tiết như sau:

(i) Cắm thẻ SD vào máy tính, nó sẽ tự nhận đĩa.

(ii) Nhấp vào '鏡像文件'.

(iii) Chọn tập tin IMG cần thiết, chẳng hạn như S800-1215-s.IMG (Firmware), rồi nhấp vào '開啟'.

(iv) '燒寫模式' chọn '卡量產'.

(v) Cuối cùng, chọn '燒錄'.

(vi) Như hình bên dưới là ghi xong chương trình, có thể tắt và rút thẻ ra, có thể vào chương trình tiếp theo.

Bước thứ hai.

1. Tắt nguồn BOX.

2. Lắp thẻ SD.

3. Cắm điện.

4. Đợi quá trình nâng cấp hoàn tất.

5. Rút nguồn điện và thẻ SD.

6. Khởi động lại hộp.

Hy vọng sau tất cả các quy trình này, hộp của bạn sẽ sẵn sàng để sử dụng. Nếu bạn cần lấy chương trình cơ sở cho các hộp Unblock TV của mình, vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng của chúng tôi qua email tại [email protected] hoặc qua số WhatsApp hoặc WeChat theo số +852 5178 1233.
DHLEMSVISAMasterCardAmerican ExpressWestern UnionAtomeWeChat