Tại sao tôi không thể thanh toán bằng thẻ Visa và American Express?

Do những điều chỉnh kinh doanh nội bộ của Visa Card Union, họ hiện đã đóng mọi giao dịch trực tuyến. Chúng tôi rất xin lỗi vì sự bất tiện mà nó gây ra. Bạn vẫn có thể sử dụng Master Card, thẻ JCB hoặc Discover thẻ để thanh toán. Chúng tôi cũng chấp nhận thanh toán WeChat và Alipay thuận tiện hơn.
 
By EVPADPro | 08 September 2023 | 0 Comments

Tại sao tôi không thể thanh toán bằng thẻ Visa và American Express?

Do những điều chỉnh của liên minh Thẻ Visa và liên minh thẻ tín dụng American Express ở Trung Quốc, họ đã đóng mọi giao dịch trực tuyến trong một tháng, bắt đầu từ ngày 8 tháng 9 lúc 20:00 GMT+08:00. Chúng tôi rất xin lỗi vì sự bất tiện mà nó gây ra.

Tại sao tôi không thể thanh toán bằng thẻ Visa và American Express?


Bạn vẫn có thể sử dụng Master Card , JCB , Discover , Diner's Club , v.v. để thanh toán. Những thẻ tín dụng này hiện vẫn có sẵn. Chúng tôi cũng chấp nhận thanh toán WeChat và Alipay thuận tiện hơn, bạn không cần nhập thông tin thẻ tín dụng. Tài khoản AliPay của chúng tôi là [email protected]. Mã QR WeChat và AliPay như sau:

Tại sao tôi không thể thanh toán bằng thẻ Visa và American Express?

Tại sao tôi không thể thanh toán bằng thẻ Visa và American Express?

Nếu bạn không có thẻ tín dụng khác, bạn cũng có thể chọn thanh toán qua PayPal. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để lấy tài khoản PayPal và gửi cho chúng tôi ảnh chụp màn hình sau khi bạn thanh toán để chúng tôi kiểm tra từ phía chúng tôi và xác nhận đơn hàng cho bạn.

Vui lòng thêm chúng tôi qua số WhatsApp hoặc WeChat theo số +852 5178 1233 nếu bạn có số này để liên lạc tốt hơn và chúng tôi có thể trợ giúp bạn bất cứ lúc nào với đơn đặt hàng của bạn. Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email [email protected] . Dịch vụ khách hàng của chúng tôi sẽ luôn giúp đỡ bạn.

Chúng tôi xin lỗi một lần nữa vì sự bất tiện mà nó gây ra. Và chúng tôi cảm ơn sự hỗ trợ của bạn luôn.
DHLEMSVISAMasterCardAmerican ExpressWestern UnionAtomeWeChat